Cimbria, kalite ve enerji verimliliğini artırmaya ve maliyet etkinliğini artırmaya odaklanırken mahsulleri taşımak ve depolamak için verimli ve kontrollü teknoloji süreçleri, ekipman ve tesisler sunar.

İster tek makineler, ister komple işleme hatları veya son derece gelişmiş otomasyon ve yönetim bilgi sistemlerine sahip büyük anahtar teslim projeler olsun, özel olarak tasarlanmış çözümleri tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kuruyoruz. Araştırma ve geliştirme, ürün bilgisi, mühendislik ve üretim ile profesyonel proje yönetimi, danışmanlık hizmeti ve inşaat konularındaki tüm disiplinleri ve uzmanlığı kazanıyoruz.

Cimbria’nın toplam proje yetkinliği, müşterilerimize projelerinde yüksek güvenlik, konfor ve özen gösterme, her açıdan nitelikli performans sağlama ve işlevlerin ve bileşenlerin entegrasyon ve koordinasyonunu sağlar.

Tek durak şirketiz ve müşterilerimizin tüm projeden sorumlu olan tek bir temasları var.

Michela Gamberoni

Michela Gamberoni