Benzeri görülmemiş bir yılın ardından aklımıza 2021 ve ötesinde sektörü nelerin bekleyebileceği geliyor.

Triott da bunu öğrenmek için şu an, gelecekte onlara en çok neyin değer katacağını öğrenmek için müşterilerle, çiftçilerle ve sektördeki diğer figürlerle konuşmayı temel alan 'Milling 2030' adlı bir proje yürütüyor.

Triott bunun ardından, bu ideallere nasıl ulaşabilecekleri konusunda beyin fırtınası yapmak üzere gruptaki kardeş şirketleri bir araya getirdi.

Şirketin en yeni dijital yayını 'Feed Forward'ın amacı, bize hem dijital ve veri güdümlü bir geleceğin neye benzeyebileceği, hem de bunun uygulama seviyesinde ne anlama gelebileceği konusunda fikir vermek. Bu çevrimiçi seminer aynı zamanda hepimizin bu gelişmelerden nasıl faydalanacağımız ve bu faydaları elde etmenin ne kadar sürebileceği gibi sorulara yanıt vermeye çalışıyor.

Çevrimiçi seminer katılımcıları, şirketin yem değirmenciliği sektöründeki müşterilerinden ve uzmanlarından hızlıca alınan fikirlerin yardımıyla Triott'un yeni Teknoloji ve Yenilik Direktörü René Ottevanger'dan uzun vadeli gelecekte neler yaşanabileceğini öğreniyor.

Triott bütün cevaplara sahip olduğunu iddia etmese de kendini sektördeki herkesle (buna hepimiz dahiliz) el ele vererek bu cevapları bulmaya adadığını ve bunun şirket için yeni yıl kararı olduğunu belirtiyor!

Mevcut durum

René Ottevanger'a göre Triott şu an müşterileri için anahtar teslim yem değirmenleri inşa ediyor. Bu da makinelerin tamamını kendileri tasarladıkları ve imal ettikleri, kontrol ve otomasyon dahil olmak üzere elektrik tesisatını kendileri teslim ettikleri anlamına geliyor.

Ancak Bay Ottevanger şirketin yem değirmeninin müşterilere yardım edebildikleri günlük işlemlerinde daha çok değer gördüğünü de belirtiyor. Bu yüzden yem değirmeni müşterilerinin ellerindekilerinden de; makinelerinden, personellerinden ve toplam yatırımlarından da daha çok faydalanmalarına yardım ediyor.

Bu şekilde şirketlerin ürünlerinin kalitesini, tonajını ve elbette fabrikalarının genel karlılığını artırmasını umuyorlar.

Geleceğin yem değirmenleri neye benziyor?

Bay Ottevanger, geleceğin yem değirmenlerinin prensipte fabrikaların bütün öğelerini her seviyede birbirine bağlayacağını söylüyor ve bu beyan bütün mekanik, elektriksel ve dijital seviyeleri kapsıyor.

Bu kapsamlı bağlantı seviyesi de onların yem değirmeninin ötesine bakmalarına imkan veriyor. Bay Ottevanger, tarladan yem değirmenine ve çiftliğe kadar imalat sürecinin bütün aşamaları bulut üzerinden birbirine bağlanacak, diye ekliyor.

Bütün bu seviyeleri birbirine bağlamak yem değirmeni sahiplerine nasıl fayda sağlar?

Bay Ottevanger, 'Yem değirmeninin sahibi fabrikasının ne yaptığını görebilecek ve böylece süreci denetleyebilecek,' diyor.

Operatörün de PC, tablet ya da telefon vasıtasıyla fabrikanın ne kadar işlediğini, üretilen yemin kalitesini ve fabrikanın verimli işleyip işlemediğini görme kabiliyeti olacak. Örneğin böylece fabrikalarındaki dar geçitleri ve engelleri çözebilecekler. Operatör makinelerin bakım zamanının ne zaman geldiğini de görebilecek.

Bay Ottevanger bütün bunlara, 'İşte buna veri güdümlü değirmencilik diyoruz,' sözlerini ekliyor.

Küresel bir bakış açısı

Çevrimiçi seminerler sırasında, yem değirmenciliğinde mevcut problemlerin çözümü için akıllıca düşünmek, yaşanan zorlukların üstesinden gelinebilmesi için süreçlerde oluşan karmaşıklığın çözülmesi gerektiği konusunda fikir birliği sağlandığını söyleyebiliriz. Peki yem değirmenleri gitgide karmaşıklaşan süreçleri idare edebilmek için nasıl çevik kalacak?

Aşağıda paylaşılan, yem değirmenciliğinin geleceğiyle ilgili üç kıtadan gelen farklı görüşler daha küresel bir bakış açısı sunuyor:

Wayne Cooper, ABD – Önce servisi gerçekleştiriyor, ardından değirmenleri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlıyoruz. Kalıptan dökülme değirmenler yapmıyoruz; müşterinin ihtiyaçlarına ve kendi müşterileri için üretmesi gereken şeye uygun bir fabrika tasarlamak için müşteriyle iletişim kuruyoruz. Şu an değirmen içi otomasyonla ilgileniyoruz ve amacımız fabrikaları gelecekte dev robotlara dönüştürmek.

Mario Ocampo, Güney Amerika – Kendisi daha sürdürülebilir ve hayvan dostu olmak için alternatif malzeme kullanımını araştırıyor. Kolay uyum sağlar ve esnek olursak gelecekte varlığımızı sürdürebiliriz. Uyum sağlayın, esnek ve nazik olun!

Albert Getkate, Avrupa – Amacımız pazar konseptlerine göre kişiselleştirilebilen, daha eksiksiz süreçler kullanmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş ürünler imal edebileceğimiz kadar esnek olmak. İkincisi verimliliğin azalmasına ve tonaj başına daha yüksek maliyete sebep olabilir. Operatörler değirmenlerinin yerleşim düzenini yeniden tasarlamaya ve değiştirmeye, en karlı kurulumu seçmeye hazır olmalı.

Daha iyi kararlar vermek

Triott 'Milling 2030' projesiyle uzun vadeyi göz önünde bulunduruyor.

Dünya nüfusu hızla arttığı için protein talebi de artıyor. Ottevanger yem değirmenleriyle ilgili talepler süreceği ve daha da kompleks hale geleceği için, değirmendeki her şeyi birbirine bağlamak suretiyle bir 'dijital ikiz', yani önerilen fabrikanın tamamen bilgisayarla işlenen bir simülasyonunun yaratılabileceğini söylüyor.

Bu süreç nasıl işliyor? Süreç prensipte çizim kullanma gerekliliğini ortadan kaldırıyor; zira şu an bütün teknik kararlar teknolojik çizimleri temel alıyor. Şirket bunun ardından tamamen işlevsel bir sanal yem değirmeni yaratabiliyor ve her türlü işlemin simülasyonunu gerçekleştirebiliyor.

Değirmen sahibinin elde ettiği faydalar nedir?

Sanal simülasyon değirmen sahiplerinin kararlarını, simülasyonu yapılan süreçleri temel alarak vermelerine olanak sağlayacak. Örneğin değirmen sahibi farklı ayarları, farklı formülleri, farklı makineleri deneyebilecek ve bunların hepsini sanal bir ortamın fiziksel ve finansal emniyeti içinde test edebilecek. Bundan elde edeceği asıl fayda yem değirmeninin simülasyonunu temel alarak, birçok ek yatırım yapması gerekmeden daha iyi kararlar verebilmek.

Triott şirketleri el ele vererek müşterilerine katacakları değeri azami düzeye taşımak için bu konsepte incelik kazandırmayı amaçlıyor. Aslında şimdiden verileri toplayıp analiz ettikleri bulut bazlı bir platforma sahipler ve bu sistem Hollanda'daki bir üretim tesisinde başarıyla kullanılıyor.

Buna ek olarak şirket şimdiden, platforma daha fazla değer katmak ve bir nevi bu konseptin işe yarar bir çözüm olduğunu kanıtlamak için yeni girişim fikirleri üzerinde çalışıyor.

Bay Ottevanger'a göre şirket bütün cevaplara sahip olduğunu iddia etmiyor ve elbette dünyanın dört bir yanında bu tür süreçleri kullanmaya çoktan başlayan yem değirmenleri var.

Gelgelelim Bay Ottevanger şirketlerinin sağladığı desteğin, müşterilerinin mevcut düzenlerine değer katabileceğine inanıyor.

Triott'ın yaratabileceği fark, bu teknolojiyi yem değirmenciliği sektörüyle ilgili derinlemesine bilgiler eşliğinde sunmak. Bay Ottevanger'a göre değirmen sahipleri işin 'ne' ve 'neden' kısmına yoğunlaşarak 'nasıl' kısmına odaklanmayı Triott'a bırakmalı.

Bir hizmet olarak değirmencilik

Şirketin halihazırda dijitalleştirilmiş fabrikalara katacağı değerin incelenmesinin ardından, Bay Ottevanger bir hizmet olarak değirmencilikten bahsediyor.

Bu teklif en yalın açıklamasıyla, bir üretim tesisinin Triott gibi şirketler tarafından bütünüyle kiralanması ya da dış kaynak olarak kullanılmasını ve ardından bu şirketlerin üretim sürecinin tamamıyla ilgilenmesini içeriyor.

Bu düzenlemede müşteri üretilen yem için ton başına ödeme yapıyor. Bay Ottevanger bunun ardından bir hizmet olarak değirmenciliğin diğer sektörler de bunu uzun zamandır yaptığı için çok mantıklı olduğunu öne sürüyor. Fotokopi makinesi imalatçıları bunun örneklerinden biri çünkü müşteriler aslında üretilen kopyalar için ödeme yapıyor. Bay Ottevanger söze basınçlı hava sistemlerinin de böyle işlediğini, kullanılan basınçlı havanın metreküpünün temel alındığını söyleyerek devam ediyor.

Bay Ottevanger sözlerine, değirmencilik endüstrisinin de aslında bunu yapmaya Triott yel değirmeni onarımına başladığında, yani asırlar önce başladığını da ekliyor.

Gelgelelim önerilen düzenle atalarımızın çuvallara koydukları buğdayı bölgedeki değirmenciye götürüşü arasındaki benzerlikler daha bariz. Değirmenci de buğdayı belli bir ücret karşılığında una dönüştürürdü. Alın size bir hizmet olarak değirmencilik!

Bay Ottevanger bunun değirmencileri daha verimli olmanın yollarını aramaya teşvik edeceğine inanıyor ve Triott şirketleri onlara bu konuda seve seve yardım edecek.

Küçük yatırımlarla daha çok kar etmek

Çevrimiçi seminerin son kısmını, Triott'un geliştirme direktörü, René Ottevanger, Marijn Laurensse (Inteqnion), Auke Markerink (Ottevanger) ve Albert Getkate arasındaki tartışma oluşturuyor.

Bir araya gelen bu uzmanlar, şu an piyasada çok geniş bir esneklik yelpazesine yönelik talep olduğu ve üretim ekiplerini yeni teknolojilere hazırlamak gerektiği konusunda fikir birliği içinde.

Triott bu amaca ulaşmak üzere, doğru yemi üreterek gelecekteki bu tahmini talepleri karşılamaları için müşterilere doğru araçları tedarik etmesi gerektiğine inanıyor. Ancak panelde uyarı niteliğinde sözler de sarf edildi: 'Bugün müthiş fikirler gördük, ancak bazı değirmenlerin henüz dijitalleşme sürecinin başında olduğunu unutmamamız gerekiyor.'

Konseptin yalın halinde müşteri geçimini sağlamak için ihtiyacı olan bir 'koşum atı' satın alıyor. Dolayısıyla amacı verimi ve çalışma süresini artırmak. Bunu sağlamanın yollarından biri de önetkin bakım uygulamaları benimsemek.

Tedaviden ziyade önleme yaklaşımı benimseyerek, yani ekipmanı gerek olduğunda değil de istediğimizde 'onararak' beklenmedik duraksamalardan ileri gelen arıza sürelerini azaltabiliriz. Bu yaklaşım kesinlikle yeni olmasa da karlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Karlılık üzerinde büyük bir etkisi olan bir başka faktörse fabrikanın işlevselliğini koruması için gereken iş gücünün büyüklüğü.

Değirmen gelecekte kendi kendine işletecek mi? Cevap evet, ancak bu sahada bir ekip olması gerekmeyeceği anlamına gelmiyor.

Triott'a göre değirmenlerde her zaman yetenekli insanlara ihtiyaç olacak ama gelecekte sahada eskisi kadar çok operatör olması gerekmeyecek. Gelgelelim üretilen verilerin daha verimli kullanılması, bir değirmeni işletmek için gereken insan sayısını azaltacak.

Triott gelecekte müşterilerinin yanında olarak onlara daha veri güdümlü ve dijital bir geleceğe yapılan bu yolculukta yardım edeceğini ve gelecekte bütün müşterileriyle birlikte çalışmayı iple çektiğini söylüyor.

Sağlam bir tavsiye

Kapanışta Albert Getkate çevrimiçi seminerine, özellikle 2020'deki gelişmelerin ardından 2021 için epey sağlam bir tavsiyede bulunarak son veriyor: 'Plan yapın, harekete geçin ve kontrol edin. Esneklikten asla ödün vermeyin ve beklenmedik şeyler için daima hazırlıklı olun!'

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Upcoming Events

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Magazine

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam