Yazan: Shem Oirere

Nijerya'nın nüfusunun 2050 yılına kadar mevcut 190 milyondan 400 milyon insana ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum hayvancılık ve hayvancılık ürünlerine yönelik muazzam bir talep oluşmasına sebep olarak ülkenin 12 milyar dolarlık hayvan yemi pazarının büyümesi için fırsatlar yaratacak.

Şu anda 10 milyon kanatlı, 40 milyon koyun ve 50 milyon keçi olarak tahmin edilen mevcut besi hayvanı miktarı, ülkedeki hayvan yemi sektörünün muazzam genişleme potansiyelini ortaya koyuyor.

Federal Hükümet son birkaç aydır endüstrinin düzenleyici çerçevesinin netliğini ve kesinliğini sağlamak da dahil olmak üzere birçok mekanizma aracılığıyla Nijerya'da hayvansal yem üretiminin ve dağıtımının miktarını ve kalitesini artırmak için zemin hazırlıyor.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbe yakın zamanda yaptığı bir sunumda, "Besi hayvanı ve hayvancılık ürünlerine yönelik talep 2050 yılına kadar iki katına çıkacak. Bu durumda besi hayvanı üretimi ve bu alandaki verimlilik, hayvansal protein ve diğer hayvansal ürünler için beklenen bu muazzam talebi karşılamak üzere nitelik ve nicelik açısından yaklaşık yüzde 60 oranında artırılmalıdır," şeklinde ifadede bulundu.

Buna ek olarak, Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı (USDA), "Ilımlı yem maliyetleri göze alındığında, yerli kümes hayvanı üretiminin 8 milyar yumurta ve 100 milyon kilo kümes hayvanı eti ile artması beklentisiyle" Nijerya'daki kümes hayvanı et tüketiminin 2040 yılına kadar on kat artacağını ön görüyor. Bakanlık, Nijerya'nın yıllık balık tüketiminin iki milyon ton olduğunu ve bunun yüzde 20"sinin su ürünleri çiftliklerinden karşılandığını tahmin ediyor.

Nijerya şu anda, Aralık 2017'de Nijerya Hayvan Bilimleri Enstitüsü (NIAS) Yönetim Kurulu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen, ürünlerin formülasyonu, üretimi ve dağıtımıyla ilgili yeni kılavuzların yürürlüğe konulmasının ardından ülkenin yem endüstrisini ayağa kaldırmaya çalışıyor.

NIAS, besi hayvanı üreticilerinin "tutarlı kaliteli yem kullanımıyla yüksek performans seviyelerine ulaşmasını" sağlayacağını söylediği yeni yem endüstrisi yönetmeliklerini resmi gazetede de yayınladı.

NIAS bu kuralların "hayvansal ürünleri tüketenlerin ve hayvanların sağlığını koruma, yem fabrikasından çiftlik seviyesine kadar kaliteli hayvan yemi dağılımı sağlama ve Nijerya'nın ulusal ve uluslararası standartları karşılayan hayvan yemi ürünlerini pazarlama çabalarını destekleyeceği" yönünde ısrarcı.

   NIAS, Nijerya"da yemlerin formülasyonunda ve üretiminde kullanılmasını zorunlu gördüğü ve "Nijerya"nın hayvan yemi ürünlerinin uluslararası hayvan yemi güvenliği standartlarına uyması için" bütün yem üreticilerinin kullanması gereken bileşenlerin bir listesini yayımladı.

   NIAS"ın hayvan yemi üreticilerinin ve tedarikçilerinin uymasını istediği diğer gereklilikler arasında tesis inşası yönetmeliklerine bağlı kalma, yem işleme ve depolama için ekipman kurulumu, teslim alınan hammaddelerin kaydının tutulması, yem üreten şirketlerin kayda geçirilmesi ve yem fabrikası işletenlerin hayvancılık alanında uzman olan bilim adamlarına istihdam sağlaması yer alıyor.

NIAS, bu yeni düzenlemelerin yem fabrikası işletenlerin "yem fabrikasının faaliyetlerini denetlemek üzere teknik bir memur olarak en az bir kayıtlı hayvan bilimcisine sahip olmasını" gerektirdiğini de belirtti.

NIAS, Nijerya'da üretilen yemlerin güvenliğini artırmak için, değirmencilik tesislerinin bir çiftlik değirmeni olması durumunda su baskınlarına, haşere istilalarına ve atık mevcudiyetine maruz kalan kirli alanlardan uzakta ve besi hayvanı üretimi tesislerinden en fazla 200 metre mesafede konumlandırılması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Nijerya daha önce, AllTech Global sıralamasında yapılan bir ankette Afrika'daki hızlı büyüyen hayvan yemi pazarlarının bir parçası olarak Güney Afrika, Cezayir, Tunus, Kenya ve Zambiya ile birlikte listelenmişti.

Nijerya AllTech Global sıralamasında dünya çapında 40"ıncı sırada yer aldı ve araştırma "kıtanın yem endüstrisi için en büyük büyüme fırsatını oluşturduğu" sonucuna varsa da Afrika yem endüstrisindeki genel büyümenin 2081 yem fabrikası ve toplam 39,5 metrik tonluk toplam yem üretimiyle yüzde 13 oranında seyrettiği bir dönemde yüzde 30"dan fazla büyüme sağladı.

Nijerya hayvan yemi endüstrisi değeri ve tedarik zincirinin modernleştirilmesinin hem yem üreticilerine hem de 2016'daki yüzde 1,5'lik dilimden 2017'de 0,8'lik dilime yükselen, gelecek yılın sonuna kadar da yüzde 2,5 oranında yükselme ihtimalinin bulunduğu tahmin edilen ulusal ekonomiye yarar sağlaması bekleniyor.

Nijerya Un Değirmenleri PLC"nin (FMN) ve Olam'ın bir yan kuruluşu olan Premier Feeds Mills gibi yem üreticileri, son zamanlarda Batı Afrika ülkesindeki hayvan yemlerine yönelik talep artışının bir sonucu olarak Nijerya'daki iş birimlerinin üretim hacmi ve genişlemesinde ilerleme kaydetti.

Örneğin, yem hammaddelerini Nijer eyaletinin Kaboji bölgesindeki 10.000 hektarlık çiftlikten alan Premier Feeds Mills, Nijerya"daki ve uluslararası pazardaki yüksek yem talebini karşılamak için on ton/saat ekstrüzyon hattı açarak 2017 yılında üretim faaliyetlerini genişletti.

FMN'nin kurucusu ve başkanı Peter Coumantaros, "Şirketimiz verimliliği artırmak ve ziraat bölümümüz aracılığıyla etkimizi büyütmek için stratejimizi pekiştirmeye devam ederek büyük pazar segmentlerinde dev adımlar atmaya devam etti," yorumunda bulundu.

Coumantaros sözlerine, "2018 sezonunu beyaz mısır, buğday ve soya tohumu üretimine hizalamaya odaklanarak ekin üretimi için yeniden yapılandırma sürecinin yarısındayız," cümlesini de ekledi.

Emtia ve tarım şirketi Olam, 2017'nin sonlarında Nijerya'da ısıl işlem görerek püre ve pelet haline getirilmiş yemlerin üretiminde uzmanlaşan, yılda 720.000 ton üretim kapasitesine sahip bir yem değirmenciliği tesisini de hizmete açtı. Bu tesis bir balık yemi üretim tesisinin yanı sıra hem yumurta hem etlik piliç üretimi için günlük civciv üretimi yapılan yeni, ultra-modern bir kuluçkahaneye ek olarak kuruldu.

USDA'ya göre Nijerya'da Premier Feed Mills ve Olam gibi büyük ölçekli ve modern yem fabrikalarındaki yüksek operasyonel verimliliğin, yem üretim maliyetlerini ve fiyatlarını azaltması bekleniyor.

Coumantaros bu durumun yetersiz kamu gücü arzına, altyapı eksikliklerine, yüksek borçlanma maliyetine, yüksek enflasyon oranına, zayıf tüketici talebine ve Batı Afrika ülkesinin bazı bölgelerinde güvenlik endişesinin getirdiği zorluklara rağmen gerçekleştiğini belirtiyor.

USDA, Nijerya'nın hayvan yemi segmentinin "yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yeterince gelişemediğini" ise ayrıca belirtiyor.

USDA tarafından Nisan 2018'de yayımlanan bir rapora göre, "Nijerya'daki çoğu kümes hayvanı, su ürünleri yetiştiriciliği ve diğer hayvancılık operasyonları; işletme maliyetlerinin yaklaşık yüzde 70'ini yem için sarf ediyor ve bu sektördeki yüksek talebe işaret ediyor."

Raporda, "Nijerya'nın hayvan yemi sektörünün geçtiğimiz beş yılda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiği ve bu sektörün ülke dahilinde tahıl kullanımındaki liderliğini korumasının da beklendiği" belirtiliyor.

Son Videolar

Upcoming Events

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Magazine

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam