SGS Amerika

2018 yılında hasat edilen ürünlerdeki, mikotoksinlerin hızla artması tahıl depolayanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için giderek büyüyen bir endişe kaynağıdır.

2018 mikotoksin özeti

Mikotoksinler gıda ürünleri için küresel bir tehdittir. Günümüzde dört yüzün üzerinde mikotoksin izole edilmiştir ve giderek daha fazla mikotoksin tespit edilmektedir. Toksitlikleri insan ve hayvan sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır ve yüksek ısıda kimyasal olarak stabil kalabilmeleri nedeniyle bu tehdidin tüm gıda tedarik zincirini etkileme olasılığı bulunmaktadır.

Avrupa'daki SGS Mikotoksin İzleme Programı, birçok müşteri için iyi bir risk önleme aracı olmuştur. Pek çok şirket verdiğimiz erken uyarıları dikkate alarak bulaşmayla ilgili önemli sorunları önlemektedir. SGS 2018 yılındaki mısır hasadından önce bile hava durumunu izleme ve hasat öncesi testler ile Rusya ve diğer ülkelerdeki olası problemler için uyarıda bulunmuştur.

Şu anda Rusya'nın bulaşma açısından en büyük risk altında olduğu doğrulanmış ve aflatoksinler, okratoksinler ve fumonisinler olmak üzere birden fazla mikotoksin sorunu olduğu görülmüştür.

ABD ve Kanada genelinde çeşitli bölgeler de özellikle mısır, buğday ve arpa için mikotoksin kirliliği ile mücadele ediyor. Nemli sonbahar ve geciken hasat nedeniyle Minnesota ve Pennsylvania'nın arpa DON kirliliğini bildirmesiyle vomitoksin (DON) ülke geneline yayılmıştır.

Mısırdaki DON Nebraska, Kuzey Dakota, Wisconsin, Minnesota, Michigan, New York, Indiana, Ohio, Vermont, Iowa, Pennsylvania, Ontario ve Kanada'da bulunurken ayrıca Wisconsin, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Indiana, Illinois, Maryland, Delaware, Güney Carolina, Virginia ve Ohio'daki buğday hasadında da DON'a rastlanmıştır.

Mısır hasadında DON dışında çeşitli mikotoksin sorunları da olmuştur. Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Iowa, Missouri, Arkansas, Illinois ve Güney Carolina'da aflatoksin sorun yaratmıştır. Texas, Missouri, Kansas, Arkansas, Oklahoma, New York ve Nebraska'daki mısır hasadında fumonisinler tespit edilmiştir. Ontorio Kanada'daki mısır hasadında T-2/HT-2 toksini bulunurken Iowa, Kuzey Dakota, Vermont, Nebraska, Illinois ve Ohio'da Zearalenone rapor edilmiştir.

Mikotoksinler, dünya genelinde ürün kalitesi için önemli bir risk oluşturmaktadır ve bu tür bir bulaşmaya karşı ürün ve malların korunmasını kritik bir konu haline getirmektedir. Mikotoksinlere neden olan şartları nasıl tanımlayacağınızı ve nasıl önleyeceğinizi bilmek ürününüzün değerini tehlikeye atmamak için çok önemlidir.

Riskiniz nedir?

Mikotoksinler, bitkileri ve besin ürünlerini kirleten mantarlar tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Mikotoksinlerin oluşumu hava ve çevresel koşullara bağlıdır ve bu koşullar onların kontrol edilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca mikotoksinler bu hasat ve besinlerden elde edilen ürünlerin işlenmesi ve üretimi sırasında yoğunlaşabilir.

Ürünleriniz için risk oluşturabilecek bazı en yaygın mikotoksinler şunlardır:

Aflatoksinler – Bu mikotoksin grubunda B1, B2, G1, G2 ve M1 aflatoksinleri bulunmaktadır. Aflatoksinlerin oluşumuna genellikle kuraklık ve ısı stresi neden olur ve Aspergillus türleri tarafından üretilirler. Besi hayvanları afloktoksinlere karşı çok duyarlıdır ve yemde bulunan yüksek yoğunluktaki aflatoksin karaciğer tahribatına ve ölüme neden olur.

Deoksinivalenol (DON) / Vomitoksinler – Bu mikotoksin bazı Fusarium türleri tarafından üretilir ve çiçeklenme dönemlerinde ıslak ve nemli hava sayesinde yaygın hale gelebilir. DON tahılın depolanma sürecinde yüksek nem nedeniyle artar ve genellikle yem reddi ve immünsüpresyon ile sonuçlanır. Aşırı durumlarda kusma meydana gelebilir.

Fumonisler – Bu grup yaygın olarak kirlenmiş mısırda bulunan B1, B2, ve B3 fumonisinlerini içerir. Kuraklık stresinin ardından gelen ılık ve nemli hava fumonisinlerin oluşma riskini önemli ölçüde artırır. Bu mikotoksinlerin, atlarda koordinasyonun bozulmasına, domuzlarda pulmoner ödeme, sığırlarda yem ve kilo alımının azalmasına ve insanlarda özofagus kanserine neden olduğu bilinmektedir.

Okratoksinler – A, B ve C türleri de dahil olmak üzere bu kirletici maddeler genellikle ürünün depolanması sırasında tahıllar içinde ürerler. Okratoksinler domuzlarda böbrek yetmezliğine neden olabilir, uteroda fetal gelişimi engelleyebilir ve bağışıklık sistemine zarar verebilirler. Okratoksin A en yaygın olanıdır ve bir kanserojendir.

T-2 toksinleri – Bu kirleticiler bazı Fusarium türleri tarafından üretilirler. Bu mikotoksinler genellikle arpa, buğday, darı ve karışık yemler gibi tahılları enfekte eder. T-2 toksinleri, hayvanın yem yemesine, sindirim sisteminin sağlığına ve üreme kalitesine büyük ölçüde zarar verir.

t– Bu östrojenik metabolit mısır başağında ve sapında çürümeye neden olur. Ayrıca ayrılmış soya fasulyesi, saman, silaj, buğday, arpa, yulaf ve sorgum gibi tahılları kirletebilir. Hem yüksek nem hem de geç hasat, bitkilerde zearalenon konsantrasyonlarını artırabilir. Zearalenonun, içeriğindeki yüksek östrojen nedeniyle hayvanlarda üreme komplikasyonlarına neden olduğu bilinmektedir.

Çözüm nedir?

Tedarik zincirlerini mikotoksinlerden uzak tutmaya çalışan kurumlar için pratik tek yöntem önlemedir. Çünkü bir kez kirlenen kargo, kirlenmemiş kargo ile karıştığında bir daha ayrılamaz. Bir kilogram tahıl içerisinde bulunan tek bir mısır tanesi, izin verilen konsantrasyonları aşan seviyede toksin üretebilir. Tüm Panamax sevkiyatının güvensiz ve kullanılamaz bir mal haline gelmesi için küçük miktarda kirlenmiş mısır yeterlidir. Mikotoksin zehirlenmesinin sonuçları ölümcül olabileceği için üreticiler müşterilerini ve itibarlarını korumak adına etkili erken uyarı sistemleri kullanmalıdır. Ürünler, mikotoksin kaynaklı kirlilik seviyesinin uygun şekilde saptanmasında görsel olarak değerlendirilemezler. Mikotoksinlerin mevcut olmadığından emin olmak için, ürünlerden örnek alınması ve kirlilik için test edilmesi gerekir.

Araçlar

Mikotoksin testi için en yaygın teknolojiler arasında enzime bağlı immünosorbent deneyleri (ELISAs) ve sıvı kromatografisiyle tandem kütle spektrofotometrisi (LC/MSMS) bulunur. ELISAs, biyolojik numuneler içindeki belirli bir maddenin miktarını hesaplayan popüler bir algılama aracıdır. ELISAs farklı sayıda analitleri hedefler ve yüksek numune trafiğini işlemede uygun maliyetlidir. Bir ELISAs'dan alınan veri, numunede bulunan genel bir mikotoksin sınıfının miktarını gösterir. Diğer teknolojiler, bir mikotoksin grubu içindeki kirleticilerin daha fazla ayrımlaşmaşını sağlar. LC/MSMS gibi sınıfının en iyisi olan araçlar değişik mikotoksinlerin en doğru biçimde tanımlanmasına yarar. SGS, yüksek kaliteltedeki araçlara yatırım yapmayı taahhüt etmektedir.

Sciex 6500+ Üçlü Dörtlü Kütle Spektrometresine yükseltilmiş modern teknolojisi ile SGS'nin aracı, algılama, hız ve performansta benzersiz özellikler sunar. Yüksek araç hassasiyeti önceden belirlenemeyen tespit limitlerini belirleyerek teşhis analizlerinin sınırlarını zorlar ve mikotoksinler, böcek ilaçları ve antibiyotikler de dahil olmak üzere bir dizi bileşiğin doğru analiz edilmesini sağlar.

SGS Brookings Analitik Laboratuar Müdürü Dustin Edmison, 'Hem ELISA testlerini hem de LC testini yürütmek için yüksek eğitimli pek çok teknisyene sahibiz' dedi. 'En güncel yöntemleri kullandığımızdan ve personelimizin kirletici testler için düzenli olarak eğitildiğinden eminiz.'

Mikotoksinler tedarik zincirindeki hemen her nokta için sorun haline gelebileceğinden, bu tespit yöntemleri toksik kirleticilerin belirlenmesinde son derece önemlidir.

Mikotoksin İzleme Programı

SGS, Mikotoksin İzleme Programı'nı laboratuvar analizinin masraflı ve hata yapmaya açık sistemini ve katı eşik analizine bağlı düzenlemeleri değiştirmek için etkili bir erken uyarı ve izleme programı olarak geliştirmiştir. 2014 yılında başlayan program öncelikle on Güneydoğu Avrupa ülkesini (Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan, Romanya, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti) kapsamış ve bu ülkelerin mısır ve buğday ürünlerine odaklanmıştır.

Programın aflatoksin (B1 ve total), okratoksin, deoksinivalenol, zearalenon, fumonisinler ve HT-2/T-2 gibi mikotoksinlerin erken uyarılarını tespit etmede son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır.

İzleme programı, İyi Üretim Uygulamaları (GMP +), Yem Zinciri İttifak Standardı (OVOCOM), İyi Ticaret Uygulamaları (Coceral GTP), Tarım Endüstrisi Konfederasyonu AIC, Avrupa Yem ve Gıda Bileşenleri Güvenlik Sertifikası (EFISC) ve Kalite Şeması (QS) da dahil olmak üzere çeşitli sertifikasyon programlarının gerekliliklerine uygundur. Örnekleme, Tahıl ve Yem Ticareti Derneği (GAFTA) kuralları kullanılarak yapılır. Testlerin yüzde 15-20'si bitkiler hala yerindeyken, müşterilere ürün kalitesi için gelişmiş bilgi verilerek yürütülmektedir. Numunelerin geri kalanı daha sonra tahıl depolandığında ya da ürünün ilk toplama noktasından alınır ve tüm örnekleme hasattan sonraki dört ay içinde tamamlanır. Ardından tüm numuneler LC/MSM'ler ve yüksek sıvı performans kromatografisi (HPLC) kullanılarak SGS'nin Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Sırbistan'daki akredite laboratuvarları tarafından analiz edilir. SGS'nin oluşturduğu veriler hedeflenmiş ve spesifik olup potansiyel sorunlu bölgelerin erken teşhisinde yardımcı olabilir. Gıda üreticileri bu verileri potansiyel tedarik zinciri sorunlarını belirlemek için kullanabilirler ve alternatif düzenlemeler yapmak için zaman kazanabilirler. Böylece markalarını olası bir kirlenme ve / veya tedarik zinciri kesintisinden koruyabilirler.

Gıda şirketleri ve yem fabrikaları mikotoksinlerin tehlikelerinin farkında olmalıdır. Tedarik zincirinin pek çok aşamasından etkilenmeyen mikotoksinlerin, çiftlikten tabağa seyahat edebilme yetenekleri insan sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaktadır. SGS Mikotoksin İzleme Programı, mikotoksin kirlenmesinin olası yıkıcı etkilerini azaltmak için gerçekçi ve ekonomik bir yol sunmaktadır.

SGS'nin küresel laboratuvar ağı mikotoksin testini sunarken, Avrupa Mikotoksin İzleme Programı'mız mısırda bulunan mikotoksinlerle ilgili riski etkili bir biçimde azaltmaktadır. SGS Mikotoksin İzleme Programı, markalarını ve müşterilerini korumak isteyen kuruluşlara etkili bir risk azaltma olanağı sunmaktadır. SGS şu anda mikotoksin izlemeye yönelik bir çözümü Amerika Birleşik Devletleri'nde de kullanılması için geliştirmektedir.

Saygınlığımız GMP+ B11 Sertifikasyonu

Kuzey Amerika, Güney Dakota'da bulunan SGS Brookings, GMP + Yem Güvenliği Teminatı (FSA) projesi kapsamında sertifika sahibi olan yem üreticileri için mikotoksinlerin, ağır metallerin ve pestisitlerin kritik kirletici testlerini yapma yeterliğine sahip ve Amerika'nın yeni GMP + Uluslararası Tescilli Laboratuvarlar programından sertifika alan ilk laboratuvardır. Dünya genelinde bir laboratuvar ağı bulunan SGS, Macaristan'ın yanı sıra Bulgaristan'da da GMP+ B11 sertifikasına sahiptir.

Tescilli laboratuvarlar için yeni B11 standardı hayvan yemi analizi için pek çok hatalı laboratuvar sonuçlarına bir çözüm olarak geliştirilmiştir. B11 Sertifikasyonu yem tedarik zinciri şirketlerindeki karışıklığı ve stresi azaltmak amacıyla aflatoksin B1, dioksinler (dioksin benzeri PCB'ler ve dioksin benzeri olmayan PCB'ler), ağır metaller, flor ve böcek ilaçları dahil olmak üzere dört önemli kirleticinin analizi için performans standartlarını belirlemektedir.

SGS Brookings İşletme Müdürü Nichole Berkenhoff, ''Firmaların tedarik zincirindeki tüketici güvenliği talebini yerine getirmek için karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz'' dedi. 'GMP + tescilli bir laboratuvar olarak GMP + sertifikalı firmaların ürünlerinin gereken seviyede performans göstermesini sağlamak için onlara ihtiyaç duydukları kaynakları sunabiliriz.' GMP + International, hayvan yemi üretim zincirinde faaliyet gösteren firmalar için düzenleyici bir endüstriyel organizasyondur. GMP + sertifikasyonu Avrupa Birliği Hayvan Yem Hijyeni Yönetmeliği'nin gereklerine uygunluğu sağlar ve sertifika sahibi firmaların ürünlerini AB'ye ihraç etmelerine olanak sunar.

GMP + International, kirletici maddelerin sonuçlarının daha doğru bir şekilde alınması için GMP+ FSA sertifikalı firmaların 1 Temmuz 2019'dan itibaren GMP+ tescilli laboratuvarlar tarafından yapılmış kirletici analizlerine sahip olmalarını istemektedir. Dünyanın tescilli üçüncü GMP + laboratuvarı olan SGS America, ISO 17025 ve GDO'suz proje onaylıdır. SGS firmalara, modern araçlar ve teknoloji ile kirleticilerin en iyi biçimde tespit edilmesini ve üstün performans elde edilmesini sağlar. Bilim insanlarımız, teknisyenlerimiz ve uzmanlarımız, test sonuçlarınızı daha yüksek oranda doğruluk ve verimlilikle size geri sunmak için gereken uzmanlık, beceri ve bilgi ile donatılmışlardır. Saygın bir üçüncü şahıs laboratuvar olarak SGS, tüm analitik ihtiyaçlarınız için size eşsiz bir test ağı sunar.

Yerel mevcudiyet, küresel erişim

SGS hem yurtiçi satış hem de ihracatta dünya genelinde yapılan örnekleme, muayene ve testlere yardımcı olmak için tescillenmiş bir laboratuvar ağı sunmaktadır. Dünyanın her yanındaki ticaret uzmanlarımız, ticari değerlendirme, ürün belgelendirme, onaylama ve gelişmiş kargo hizmetleri konularında uzmandırlar ve varolan en güncel, en iyi uluslararası uygulama ve bilgileri sunmaktadırlar.

SGS ekipleri, gemilerin, mavnaların, trenlerin ve kamyonların saha denetimlerini gerçekleştirirken, yem için Uluslararası nakliye Veri Tabanına uygun olarak önceki gönderileri ve temizleme yöntemlerini izlemektedirler. Örnekler alınır ve kirletici tespiti için GMP + eklerine uygun olarak test akredite metodları uyarınca tamamlanır.

Ayrıca SGS bir sertifikasyon kuruluşunun görevi ile Kalite Yönetim Sistemleri, kirletici izleme, hayvan yemi düzenlemesinin yapılması ve izlenebilirlik/geri alma prosedürleriyle ilgili GMP+ FSA gerekliliklerinin yerine getirildiğini doğrulamak için nitelikli hayvan yemi denetçileri de sağlamaktadır.

SGS sertifikasyon programları tedarik zinciri için tek elden çözüm sunan bir mağaza olma hedefiyle denetmenlerimize FAMI-QS, EFISC ve GMP + besleme programlarına karşı sertifika kolayllığı sağlıyor. 60 ülkede bulunan denetmenleriyle firma, işletmelere geniş bir yelpazede ücretsiz hizmetlere erişim sağlayan dünya çapında bir hizmet vermektedir. Ürülerinizin kalitesini korumak istediğinizde mikotoksinlerin ortaya çıkması gözardı edilemeyecek bir risk taşımaktadır. 2018 hasatında mikotoksinler varolmaya devam ettikçe uygulayabileceğiniz en önemli yol, kirlenmiş ürünleri elden çıkarmanızı ve alternatif kaynakları değerlendirmenizi gerektirecek sorunları mümkün olduğunca çabuk tespit etmektir. Küresel ağdaki müfettişlerimiz, bilim insanlarımız, gıda ve yem testi yapan laboratuarlarımız, mikotoksin bulaşmasının bu yıl iş başarınıza karşı bir tehdit oluşturmasını önlemek için size gereken güvenlik programını tasarlamanıza yardımcı olmak için hazırdırlar.

Imas - Milleral Profil

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam