25 - 27 Mart 2018 tarihleri arasında Bangkok"ta gerçekleşen 11. Asya-Pasifik Kümes Hayvanları Konferansı"nda (APPC), Lallemand Animal Nutrition şirketi, kümes hayvanları beslenmesini geliştirmeyi amaçlayan araştırma merkezli bir şirket olduğu bir kez daha gösterdi.

Konferans sırasında, kümes hayvanları beslenmesi konusunda şirketin en son yaptığı araştırmaları gösteren yedi farklı bilimsel poster sunumu yapıldı. Sunumlarda, doğal antioksidanların faydaları ve probiyotik ve maya türevlerini kullanarak bağırsak mikroflorasının yönetiminin faydaları vurgulandı. Konferanstaki kümes hayvancılığının geleceğine yönelik üst düzey içerikle birlikte, bu sunumlar, antibiyotik azaltımı ya da gıda güvenliği gibi Asya pazarındaki yeni eğilimlere cevap verme konusunda nasıl yardımcı olunabileceğiyle ile ilgili daha fazla bilgi sağladı.

Gıda güvenliği

APPC"de yapılan iki sunumda, broyler tavuklarda Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 probiyotik suşunun faydaları, özellikle de gıda güvenliği uygulamalarında sunduğu faydalar anlatıldı. Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079, broyler tavuklarda Salmonella spp. ile yaşanan karkas kontaminasyonunun azaltılmasına yönelik bir yem katkı maddesi olarak Avrupa Birliği"nde izin verilen ilk ve tek probiyotik suş.

Bununla ilgili olarak konferansta bilimsel literatürdeki beş farklı çalışmayı derleyen bir çoklu analiz çalışması sunuldu. Çalışma, canlı maya takviyesi ile Salmonella taşıyıcılığı için pozitif olan hayvan sayısında ve gıda kaynaklı patojen ile kontamine olan karkas sayısında anlamlı bir azalmanın (P <0.05) yaşandığını gösterdi. İkinci sunum ise, canlı mayanın broyler tavuk bağırsağında etki şekilleri olduğunu doğruladı ve bunu üç yönlü bir etki ile tanımladı: sindirim florası, bağırsak bütünlüğü ve morfolojisi, ve bağışıklığın güçlenmesi. Kahire Üniversitesi ile yapılan bu çalışma, özellikle, canlı mayanın kuşların bağırsak organlarının aktivitesi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Antioksidanların gizli gücü

Performans, sağlık ya da üreme üzerinde etkisi olan oksidatif stres, kümes hayvancılığı için önemli bir konudur. Lallemand Animal Nutrition"da AR&GE merkezi, bir süredir, devam etmekte olan çok sayıda araştırma programıyla tüm hayvan türlerinde antioksidan beslenmesi üzerine yoğunlaşıyor. Bu kapsamda, APPC"de üç kümes hayvancılığı çalışması sunuldu.

Organik selenyum kaynağı ALKOSEL ile yumurta tavuklarında 17 çalışmayı kapsayan güçlü bir meta-analiz çalışması, yumurtaların Se açısından zenginleştirmesi yoluyla optimal bir biyoyararlanımı olduğunu doğruluyor.

Lallemand Animal Nutrition"da araştırmacı bilim insanı Florence Barbé, şöyle açıklıyor: "Yumurtalarda yüksek selenyum durumunun, gelişmekte olan civcivin antioksidan sisteminin korunması yoluyla, sürdürülmesi, besiciler için son derece önemlidir. Bu ayrıca yumurta üreticileri için de önemlidir, çünkü selenyum açısından zengin yumurtalar, besin zinciri için ilginç bir katma değer yaratabilir. Çalışmamızın amacı, yumurta tavukları, keklikler, sülünler ve bıldırcınlar üzerine ve farklı yumurta kısımlarında selenyum zenginleştirilmesi üzerine yapılan ve farklı selenyum kaynaklarını karşılaştıran 17 çalışmada bulunan bilgilerin incelenmesiydi. İstatiksel meta-analiz çalışması, mineral selenyum kaynaklarıyla kıyaslandığında, selenyum mayasının farklı yumurta kısımlarındaki (yumurta sarısı, yumurta beyazı ve yumurta kabuğu) selenyum konsantrasyonunu istatiksel olarak arttırdığını ortaya çıkardı. Selenyum mayası ayrıca, mineral kaynaklarıyla karşılaştırıldığında, maya takviyesinin ardından, yumurta kısımlarındaki selenyum birikiminin dayanıklılığını arttırıyor ve bunun yanı sıra üstün bir biyoyararlanımı olduğunu doğruluyor."

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Upcoming Events

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Magazine

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam