AMIS Raporu' na göre hazırlanan bu makalemizde göreceğiniz üzere önceki raporlara göre bazı revizyonlar görünüyor. Kuraklık bazı bölgelerde etkin olmakla beraber olumlu haberler alınan kesimler de var. 

Buğday

Bir önceki rapordan bu yana, özellikle ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu taraflarında yaşanan kuraklık sebebiyle elde edilecek verim değerleri düşürüldü. Şu anda 2020 rekor seviyesinin biraz altında olması bekleniyor. 2021/22 dönemindeki kullanım azaldı. Ancak gıda, yem ve diğer kullanımlarda beklenen büyüme ile 2020/21 seviyesinin hala yüzde 2,4 oranında yükseldiği görülüyor. 2021/22 döneminde (Temmuz/Haziran) ticaretin notu düştü. Şu anda ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu' ndan gelen satışların azalmasıyla AB, Ukrayna ve Arjantin'den yapılan yüksek sevkiyatlarla kısmen dengeleniyor. 2020/21'e göre hafif bir daralma bekleniyor. Hisse senetlerinin bu ay başta ABD, Kanada ve Rusya Federasyonu olmak üzere birçok ülkede aşağı yönlü revizyonlarının ardından rekor açılış seviyelerinin biraz altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kuzey yarımkürede, kışlık buğday hasadı büyük ölçüde tamamlandı. Kanada, ABD, Kazakistan ve Rusya Federasyonu'nun bazı bölgelerinde kötü koşullar devam ediyor. Güney yarım kürede ise kış buğdayının gelişimi koşulların da desteği ile olumlu yönde devam ediyor.

AB' de mevsim koşulları iyi gidiyor. Buradaki kışlık buğday hasadının verimli olması bekleniyor. İngiltere'de kışlık buğday hasadı uygun koşullarda Ağustos ayında tamamlandı. Türkiye'de de son dönemdeki sıcak havalara rağmen kışlık buğday hasadı uygun koşullarda tamamlandı.

Ukrayna'da durum ise daha iyi görünüyor. Kışlık buğday hasadı burada son beş yılın en yüksek verimiyle sonuçlandı. Rusya Federasyonu'nda ise kışlık ekilen buğdayın hasadı ortalamanın altında bir verimle sonuçlandı. Güney Volga ve Güney Ural bölgelerinde Ağustos ayının ortalamadan daha sıcak ve kurak olması sebebiyle ilkbaharda ekilen buğdayın verimi konusunda endişe duyuluyor. Çin' de ilkbaharda ekilen buğdayın hasadı tamamlanmak üzere. Kuraklığın devam ettiği kuzeybatı hariç koşullar büyük oranda elverişli.

ABD'de, kışlık ekilen buğdayın hasadı, kuzeyin bazı bölgelerinde ortalamanın altında verimle sonuçlandı. İlkbaharda ekilen buğdayın hasadı ise devam ediyor. Mahsullerin aşırı sıcaklık ve kuraklıktan önemli derecede etkileneceği tahmin ediliyor. Kanada'da, kışın ekilen mahsullerin hasadı, kırların sürekli kuru ve sıcak koşullardan etkilenen kısımlarında beklendiği şekilde ortalamanın altında verimle sonuçlandı. İlkbaharda ekilen mahsullerin de yağışların az olmasından dolayı etkilenmesi bekleniyor. Arjantin'de, kışlık buğday mahsulleri, düşük yağış sebebiyle La Pampa ve kuzey taraflarında olumsuz koşullar altında gelişiyor. Avustralya'da, özellikle Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'nın ana üretim eyaletlerinde, iyi yağış ve bol toprak nemi seviyelerinin ardından koşullar genellikle istisnai olarak elverişlidir.

Mısır

ABD ve Brezilya' daki bu ay yapılan keskin aşağı yönlü revizyonlara rağmen, üretim beklentilerinde mısır üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Gıda tüketimi ve endüstriyel kullanımda beklenenden daha yüksek bir büyüme ile desteklenen 2021/22'deki kullanım ölçeği arttı. 2021/22'de (Temmuz/Haziran) ticaret, ABD ve Brezilya' dan yapılan sevkiyatların azalmasıyla Arjantin ve Ukrayna'dan gelen daha büyük satışlardan daha ağır basan 2020/21 rekor seviyesinden bir düşüşe işaret ediyor. Hisse senetleri Brezilya ve ABD'deki aşağı yönlü revizyonları düşürdü. Buna karşın yine de açılış seviyelerinin biraz üzerinde yükselmesi bekleniyor.

Güney yarımkürede hasat dönemi büyük oranda Arjantin ve Brezilya' nın bazı bölgelerinde ortalamanın altında verimle tamamlandı. ABD, Doğu Avrupa ve Kanada'nın bazı bölümleri haricinde, kuzey yarımkürede genellikle uygun koşullar altında dikim süreci ve gelişme devam ediyor.

Brezilya'da yaşanan düşük yağış ve don olayları nedeniyle, yazlık ekilen mahsullerin hasadı, muhtemelen ortalamanın altında kalacak. Arjantin'de, geç ekilen mahsulün hasadı, kurak koşulların verimi etkilediği Entre Rios dışında, genellikle genel olarak elverişli koşullar altında tamamlanması bekleniyor. ABD'de, mevsim boyu süren kuraklık ve sıcaklığın verimi olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği Dakotas ve Minnesota dışında koşullar genel anlamda elverişli. Kanada'nın doğusundaki koşullar elverişli olmakla birlikte Manitoba'daki mahsullerin kuru ve sıcak koşullardan olumsuz etkileneceği düşünülüyor. Meksika'da, ilkbaharda yapılan ekimde, mahsullerin kuraklığa rağmen uygun koşullar altında devam ediyor. AB'de, kuru ve sıcak koşulların mahsul gelişimini etkilediği Hırvatistan, Macaristan ve Slovenya dışında, bitki örtüsü koşulları büyük oranda ortalamanın üzerinde. Ukrayna'da, normal mahsul gelişimi ile uygun koşullar altında hasada başlandı. Verimlerin bir önceki yıla oranla daha yüksek olması bekleniyor. Rusya Federasyonu'nda, yeterli yağışın olmasıyla birlikte uygun koşullar altında Ağustos ayında hasat başladı. Çin'de, ilkbaharda ekilen mahsulün hasadı sona erdi. Yazlık ekilen mahsuller gelişmeye devam ediyor. Kuzeybatıda koşullar çok elverişli görünmüyor. Hindistan'da ise Kharif mevsimi mahsulleri uygun koşullar altında gelişiyor.

Pirinç

2021'de pirinç üretimi, esas olarak ABD, İran ve Japonya için aşağı, Vietnam için ise yukarı yönlü bir hareket beklenmektedir. 2021/22'deki kullanım Temmuz'a göre çok az değişti. 2022'de (Ocak-Aralık) ticaret az da olsa yükseldi. Şu anda Uzak Doğu talebinde daralma var. Afrika'dan yapılan alımlar sebebiyle büyüme var. Hisse senetleri marjinal bir şekilde değişti ve hala rekor düzeyde ikinci en yüksek hacimde görülüyor.

Çin'de tek mevsimlik mahsullerin hasadı devam ediyor. Hindistan' da Kharif mevsimlik mahsullerinin nakli ise büyük ölçüde tamamlandı. Güneydoğu Asya'da, kuzey bölgesinde yaşanan yağışlı mevsim koşulları elverişli şartları korumaya devam ediyor. Endonezya'da kuru mevsim pirinci için koşullar, gecikmiş ekim ilerlemesine rağmen elverişli.

Çin'de koşullar hem tek hem de geç sezon mahsulleri için elverişli görünüyor. Hindistan'da, Kharif mevsimi mahsulleri, ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklara rağmen uygun koşullar altında gelişiyor. Birkaç güney ve doğu eyaleti haricinde ekimler büyük oranda tamamlandı. Büyüme dönemi süresince yeterli oranda yağış sayesinde, Endonezya'da, daha önce ekilen kuru mevsim pirinç mahsullerinin hasadı uygun koşullar altında devam ediyor. Bununla birlikte, uzun süren yağışlı mevsim dikimlerin gecikmesine sebep oluyor. Vietnam'da yaz-sonbahar pirinci kuzeyde genç salkım oluşturma aşamasında. Güneyde ise hasat devam etmektedir. Tayland'da yağışlı mevsim pirinci, alınan yeterli yağış sayesinde iyi gelişme göstermektedir. Filipinler'de de yine nisan ve mayıs aylarında ekilen ıslak mevsim pirinci, şartların uygun olmasından dolayı hasat aşamasına geçmektedir.

Japonya'da, havaların serin olması, mahsullerin haziran sonundan temmuz başına kadar yeterli güneş ışığına almaması ve yoğun yağış nedeniyle güneyin bazı bölgelerinde hasadın iyi geçmemesinden endişe ediliyor. Başka yerlerde, hava koşulları mahsul gelişimi için elverişli olmuştur. ABD'de, genel şartlar elverişli ve hasat da tamamlanmak üzeredir.

Soya Fasulyesi

Brezilya için yukarı yönlü bir revizyon yapılsa da, ABD, Arjantin ve Hindistan için aşağı yönlü yapılan revizyonlar soya fasulyesi 2021/22 üretim tahminini Temmuz ayına göre düştü. Küresel üretimin ise 2020/21 döneminden itibaren yine de yüzde 5 büyümesi bekleniyor. 2021/22 kullanımlarda, Çin ve bazı bölgelerde düşüş beklenmektedir. 2021/22 dönemi ticaret durumu ise Temmuz ayına oranlar az da olsa düşüş eğilimi gösterdi. Çin için daha düşük ithalat tahminini ve ülkenin domuz endüstrisinde beklenenden daha düşük büyüme göstermesi bu durumu etkiledi.

Kuzey yarım kürede, bazı bölgelerde hasat başladı. Mahsuller genel olarak elverişli koşullar altında gelişiyor. Ancak, kalıcı kuruluk ABD' nin kuzeyi ve Kanada'nın batısındaki bazı bölgeler için endişe duyulmasına sebep oluyor.

ABD'de, aşırı sıcaklık ve kuruluk nedeniyle mahsuller Dakota ve Minnesota'da değiken koşullar altında gelişmeye devam ediyor. Kanada'da ise Manitoba ve Saskatchewan'daki verim görünümleri, kuru ve sıcak koşullar sebebiyle olumsuz yönde. Buna karşın doğudaki koşullar elverişli olmaya devam ediyor. Çin'de, ortalamanın altındaki yağışların mahsul gelişimini etkileyebileceği düşünülüyor. Güney bölgesi dışında koşullar ise genellikle elverişli. Hindistan'da mahsuller uygun koşullar altında gelişiyor. Başlıca üretici eyaletlerde ekim tamamlandı. Ekimi yapılan alan ortalamanın üzerinde. Ukrayna'da, normal mahsul gelişimi ile uygun koşullar altında hasat başladı. Burada verimin iyi olması bekleniyor.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Dergi

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam