2019 yılından bu yana devam eden Covid-19 salgını sonrasında birçok ekonomik tabanlı problemleri de beraberinde getirdi. Çip, enerji ve iklim krizleri, gıda tedariği zincirindeki aksaklıklar, virüsün yeni mutasyonu gibi durumlar gelecekle ilgili kaygıları beslemeye devam ediyor.

Aralık ayı AMIS Raporu' na göre hazırlanan yazımızda emtialar konusundaki son gelişmeleri bilgilerinize sunuyoruz.

Buğday

Çoğunlukta Birleşik Krallık ve Brezilya için yapılan düşük üretim tahminleri 2021 yılı için küresel üretimin geçen seneye oranlar %1 oranında düşmesine sebep oldu.

AB' deki zayıf kulanım beklentileri sebebiyle 2021/22' deki kullanım düşse de önceki sezona göre %2 artış görüldü.

Yakın Doğu' dan gelen yüksek talep nedeniyle 2021/22 dönemindeki ticaret 2020/21 dönemine göre %2,2 oranında büyüyecek.

Kuzey yarım küredeki kışlık buğday birçok yerde kış aylarına karışık koşullarla girerken, Güney yarım kürede hasat çok iyi şartlarda devam ediyor. Arjantin' in ana üretici illerinde hasat için şartlar uygun görünmekle birlikte kuzey kesimlerinde hasat dönemi elverişsiz şartlarda sona eriyor.

Avustralya' da şartlar farklılıklar gösteriyor. Victoria eyaletinde şartlar elverişli olmasına karşın kalan kesimlerde hasat değişken şartlarda seyrediyor. Genel olarak ise verim 5 yıllık ortalamanın üzerinde seyrediyor. AB' nin güney kesiminde bulunan ülkelerinde kışlık buğday ekimi kuru alanda, kuzey ülkelerinde ise toprak nemi açısından uygun koşullarda devam ediyor. Birleşik Krallık' ta da şartlar elverişli olarak görünüyor.

Geçen yaz döneminde Ukrayna' da yaşanan düşük yağış sebebiyle toprağın nemi olması gerekenin altında ve ekim bu şartlarda devam ediyor. Rusya Federasyonu' nda ekim alanlarının nemi, ortalamanın altında kalıyor.

Türkiye' de orta ve güney bölgelerde yaşanan kuraklık sebebiyle kışlık buğday ekimi farklılıklar gösteriyor. Çin' de ise kış buğdayı için şartlar elverişli seyrediyor.

Hindistan' da kuzey ve orta eyaletlerde şartlar uygun iken ABD' de kuzey be kuzeybatı bölgelerinde yaşanan kuru koşullar kışlık buğday ekimini zorlaştırıyor. Kanada' nın ana üretim bölgesi olan Ontario' da yine koşullar uygunken çayırlık kesimlerde kuruluk hakim.

İthalatçı konumundaki ülkelerde yaşanan talep artışlarına karşın ihracatçı ülkelerde tedarik sıkıntısı yaşanması, buğday fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Bununla birlikte Rusya Federasyonu' nın ihracat konusundaki politikasını belirleyememiş olması söz konusu fiyatların daha da fazla yükselmesine neden olmaktadır.

Mısır

ABD ve Ukrayna yönünde öngörülenden daha yüksek çıkan 2021 yılı üretimi, küresel bazda geçen seneye oranla %3,6 aşmasına sebep oldu.

2021/22 dönemi kullanım tahminleri ise ABD kanadındaki etanol üretiminin etkisiyle yükseldi. Dünya genelinde toplam mısır kullanım oranında %2,6' lık bir büyüme görüldü.

Ticaret açısından da Çin ve Vietnam' dan beklenenin altında gerçekleşen talep 2021/22 döneminin 2020/21 dönemine göre %1,8 oranında daralma yaşanmasına neden oldu.

Güney yarım kürede ekimler uygun şartlarda devam ederken kuzey yarım kürede hasat artık sona yaklaşıyor.

ABD' nin kuzey eyaletlerinde uzun süredir kuruluk hakim durumdadır. Bu bölgelerin dışında kalan kesimlerde hasat uygun koşullarda tamamlandı. Hasadın tamamlandığı diğer bir bölge ise Kanada Ontario ve Quebec. Bu bölgeler uygun koşullar altında çalışmalara devam ederken Manitoba' da hasat zorlu şartlarda tamamlanmak üzere.

Meksika' da yine uygun koşullar altında ilkbahar-yaz mahsulünün hasadı devam ederken Ukrayna' daki hasat da uygun koşullar altında tamamlanmak üzere. Bu arada Hindistan' da Rabi mevsimi ürünlerinin de ekimi başlıyor. Burada da koşullar olumlu yönde seyrediyor. Yine aynı şekilde Brezilya ve Arjantin' de de şartların da ekim konusunda elverişli olduğu bilgisi verildi.

Afrika kıtasında da Güney Afrika' dan olumlu sinyaller geliyor. Kasım ayının ortasından bu yana yaşanan yağışlar ekim çalışmalarına olumlu yönde katkıda bulunuyor.

Pirinç

ABD ve Pakistan üretimleri için yukarı yönlü revizyonlar yapılmıştır. Bu revizyonlar Tayland ve Bangladeş için daha az canlı üretim beklentilerini telafi ettiğinden, 2021'deki pirinç üretimi a/a kadar çok az değişmiştir.

Kullanım açısından bakıldığında 2021/22' de durumun zirveye ulaştığı görülüyor. Kişi başına küresel gıda alımı 2021/22 döneminde %0,6 değerinde artacağı öngörülüyor.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde Brezilya, Tayland, Myanmar ve Pakistan ihracatlarındaki toparlanmanın da yardımıyla ticaretin bu yıl da artması bekleniyor. Hindistan sevkiyatlarında düşüş yaşanacağı beklentisi hakim. Ve zaten düşüş eğiliminde olan Vietnam sevkiyatlarının da yine bu yönde devam edeceği düşünülüyor.

Stoklar (2021/22 devri) hala tarihi zirvede olma durumunu koruyor. Çin' de geç sezon pirinci ile Hindistan'daki Kharif pirincinin hasadı tamamlanmak üzere. Yoğun yağış gören Güneydoğu Asya, Tayland ve Filipinler' de pirinç durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Bu arada Endonezya'da kuru mevsimlik pirinç hasadı yapılıyor ve yağışlı mevsimde pirinç ekimi devam ediyor.

Ticari açıdan ise fiyatlarda genel olarak düşüş hakim. Tayland' da yeni mahsulün piyasaya beklenenden önce gelmesi sebebiyle fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Yine Hindistan Kharif ürün miktarının fazla olacağı beklentisi fiyatlara aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Alıcıların, fiyatların daha da fazla düşeceği beklentisi içerisine girmesi ticaretin de yavaşlamasına neden olmaktadır.

Soya fasulyesi

Brezilya ve Hindistan için soya fasulyesi 2021/22 üretim tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yapılmıştır.

2021/22 dönemi kullanım konusunda Çin'de daha düşük yerel talepleri beklentileri oluşmakla birlikte küresel tüketimin hala bir önceki sezona göre yaklaşık %3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

2021/22 Ekim/Eylül dönemi için ticaret tahminleri de Çin yönündeki alım taleplerinin azalacağı beklentisi sebebiyle düştü.

Kuzey yarım kürede, Kanada'da hasat tamamlanmak üzere. Buna karşın güney yarım kürede ise Brezilya ve Arjantin'de ekimler devam ediyor.

Kanada' nın soya fasulyesi ana üretim yeri Ontario' da hasat uygun koşularda tamamlanmak üzere. Buna karşın Prairies' de ürünün büyüme dönemi süresince yaşanan kuraklık olumsuz yönde etkilemektedir.

Brezilya' da ise haberler olumlu olup ana üretim bölgelerinde ekimler uygun koşullarda devam ediyor. En büyük üretim yeri olan orta batı kısmında ekim sona doğru yaklaşıyor. Arjantin' de ise erken ekilen ürün son dönemlerdeki yağışlardan olumlu yönde etkileniyor.

Ticari açıdan genel duruma bakacak olursak, ortalama dünya soya fasulyesi değerleri Kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak %1 oranında geriledi. Brezilya yönünde ise hızlı bir ekim dönemi ve buna bağlı olarak da erken bir hasat başlangıcı öngörülüyor. Brezilya' da üreticilerin taze ürünlere yer açmak amacıyla eski mahsul stoklarını sattıklarına dair gelen raporlar sebebiyle spot ihracat değerlerinde düşüşler yaşandı.

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Dergi

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam