Tahıl kalitesini istilacı haşerelerden korumak bitmek bilmeyen bir mücadeledir. Milling & Grain bu sorunun çözülmesine yardım etmek için Douglas Products'ta çalışan iki profesyonelden depolanan tahılın korunmasında alüminyum fosfit dezenfektan kullanımıyla ilgili deneyimlerini paylaşmasını istedi. Milling & Grain gelecek ay bu yazı dizisinin sülfüril florür dezenfektan kullanımıyla ilgili ikinci bölümünü yayımlayacak.

Fümigasyon neden önemlidir?

Baker: Hepimiz güvenli, besleyici gıdalar isteriz ve gıda yönetmelikleri de bunu gerektirir. Tahılı istila eden haşereler, tahıl kalitesini tehdit eden en önemli faktörlerdendir. Fümigasyon, tahıldaki ve diğer mamullerdeki, hedef alınan haşereleri bertaraf etmenin yanı sıra, haşerelerin depolama tesislerinde yuvalanmasını engellemek açısından da önemli ve etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir.

Fümigasyon kelimesinin sık sık hatalı bir biçimde, sisleme işlemleri için kullanıldığını duyuyorum. Her ikisinin de bir mekandaki haşereleri kontrol altına almak için kullanıldığı doğrudur ama sislemede havaya duman, sis ya da buhar şeklinde haşere ilacı partikülleri salmak için ekipman kullanılır. Sisleme işleminde haşere ilacı havada asılı kalır ama ilaç tahılın ya da haşerelerin yuvalandığı yerlerin içine yapısal olarak sınırlı miktarda nüfuz eder ve hem yetişkin, hem henüz yetişkin hale gelmemiş haşereleri hedef alır. 

Hava akışına, kullanılan ekipmana ve operatörün becerisine bağlı olarak, haşere ilacı işleme alınması hedeflenen bütün bölgelere ulaşmayabilir. Fümigasyonda bunun aksine gaz molekülleri kapalı mekanın her yerine nüfuz eder ve hem tahılın içindeki haşerelere, hem haşerelerin yuvalandığı yerlere ulaşır. Uygun yoğunlukta gaz, gerektiği kadar uzun süre kullanıldığında, fümigasyon hedef alınan haşerelerin bütün yaşam evrelerinde öldürücü bir etkiye sahiptir.

Bigler: Tahıl artık gitgide daha uzun süreler boyu depolandığından, fümigasyonun hem önlem olarak, hem de haşere istilasını kontrol altına alma açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bazı bölgelerde tahıl yıllarca depoda saklanıyor. Bu yüzden zaman geçtikçe kalite faktörü devreye giriyor ve bu durumda tahılın yapıdan ayrıldığında kalitede olacağı otomatik olarak varsayılmamış oluyor. Havalandırma fanlarını çalıştırmak tahılın stabilize edilmesine yardımcı oluyor, ancak ısı, nem ve haşerelerin idaresi gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalı.

Alüminyum fosfitle ilgili bilgiler

Baker: Alüminyum fosfit kullanımı son derece kolay, ekonomik, kullanıldığı alana derinlemesine nüfuz eden ve hemen her tahıl depolama alanında kullanılabilen bir maddedir. Bu alanlar çiftlikteki ambarlardan brandayla korunan mekanlara, kırsaldaki silolara ve hububat terminallerine kadar birçok yapıyı kapsadığı gibi, alüminyum fosfit nakliye esnasında mavnalarda, yük trenlerinde ya da gemilerde de kullanılabilir. PH3® fosfit etiket yönergelerimiz zirai mamullerde, işlenmiş gıdalarda ve hayvan yemi bileşenlerinde fümigasyon yapılmasına olanak sağlar.

Alüminyum fosfitin, yönergelere uygun şekilde kullanıldığında mamuller üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur. Bu madde tohumlar üzerinde kullanıldığında filizlenme üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz ve diğer gıda ürünlerinde de kullanılabilir. Yönergeler farklı depolama alanları için kullanılan dozaj yelpazesini kapsamaktadır.

Alüminyum fosfit ne zamandır kullanılıyor?

Bigler: Alüminyum fosfitin ne zaman bulunduğu net olarak bilinmiyor, ancak bu maddenin 1930'larda bile Almanya'da dezenfektan olarak kullanıldığını biliyoruz. Alüminyum fosfit bunun ardından İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki tahıl depolarını dezenfekte etmek için kullanıldı. Savaşın ardından, biri Doğu Almanya'da, diğeriyse Batı Almanya'daki iki imalatçı arasında patent konusunda anlaşmazlıklar yaşandı.

Bu davalar bir süre sonra mahkeme tarafından reddedildi ve 1970'lerin sonlarında diğer ülkelerdeki şirketler fosfit ürünlerini imal etmeye ve satmaya başladı. Alüminyum fosfit ABD'de en azından 1960'ların başından bu yana kullanılıyor. Douglas Products alüminyum fosfit ürünlerini ilk kez 1980'lerin başında satışa sundu ve 2008'de Drexel'dan alüminyum fosfit markalarını satın aldı. Bugün tescilli bir firmayız ve fosfini bize ait PH3 markalı tablet ve pelet formülasyonlarında satıyoruz.

İki formülasyon arasındaki fark nedir?

Baker: İki ürün de aynı şekilde işlev görüyor. Tabletlerin ağırlığı üç gram ve bunlar bir gram hidrojen fosfit gazı salıyor. Tabletler her birinin içinde 500 tablet bulunan alüminyum tüpler halinde ambalajlanıyor. Peletlerin her birinin ağırlığı 0,6 gram ve bunlar 0,2 gram hidrojen fosfit gazı salıyor. Peletler içinde 1.660 ya da 2.500 pelet olan alüminyum tüpler halinde ambalajlanıyor. Her iki ürünün içinde de yüzde 60 oranında aktif bileşen bulunuyor ve her bir kasa 21 kilogram malzeme içeriyor.

Beş peletten oluşan bir tablet, yaklaşık 28 metre küplük bir hacimde 25 ppm yoğunlukta hidrojen fosfit gazı meydana getiriyor. Pelet şeklindeki formülasyon yaklaşık 24 saat daha hızlı tepkimeye giriyor ve salınıyor. Bu formülasyon havanın daha serin olduğu kuzey iklimlerinde daha yaygın olarak kullanılıyor. Tabletlerse havanın daha ılık olduğu güney eyaletlerinde daha sık kullanılıyor.

Fosfin kullanıldığında kimyasal açıdan ne oluyor?

Bigler: Alüminyum fosfit peletleri ve tabletleri havayla temas ettiğinde havadaki nemle birlikte tepkimeye girerek genelde kısaca 'fosfin' denen hidrojen fosfit gazını üretiyor. Hidrojen fosfiti çok iyi bir dezenfektan haline getiren şey de, bu gazın kimyasal özellikleri.

Düşük kaynama noktası, kendine has kütle çekimi ve buhar basıncının birleşimi, bu gazın tahılın içine nüfuz etmesini ve doğal ya da mekanik havalandırmaya ihtiyaç duymadan mekanı doldurmasını sağlıyor. Fümigasyon işlemi tamamlandığında, gaz mamulden ve işlem gören mekandan hızla ayrışıyor.

Genellikle geriye alüminyum hidroksit kalıyor. Bu kalıntı herhangi bir tehlike olmadan yok edilebiliyor ve tahılın kalıntısız ürün politikasına sahip bir şirket tarafından kullanılması amaçlanmadığı sürece gıda açısından sorun oluşturmuyor. Aksi durumlarda da kalıntı, alüminyum fosfit tabletlerin ya da peletlerin uygulama sırasında piyasada bulunabilen geçirgen gaz torbalarının içinde muhafaza edilmesi suretiyle bu torbaların içine hapsedilebiliyor.

Önemli kullanım tedbirleri ya da kısıtlamaları mevcut mu?

Bigler: Fosfinin de, hidrojen fosfitin de un değirmenlerinde, yem fabrikalarında ya da elektronik aletlerin ya da diğer ekipmanın korozyondan mustarip olabileceği depolarda kullanılması önerilmiyor. Hidrojen fosfit gazı metaller, özellikle altın ve gümüş kontak noktaları üzerinde korozif bir etkiye sahip.

Bu tahıl depolama açısından sık rastlanan bir sorun değil ama bilgisayar ekipmanı kullanılan fabrikalarda sorun teşkil edebiliyor. Sorunu çözmek için seçeneklerden biri ekipmanı mekandan çıkarmak ya da mühürlemek suretiyle gazdan korumak. Bir başka seçenekse metaller üzerinde korozif bir etkiye sahip olmayan ProFume® gaz dezenfektan (sülfüril florür) kullanmaktır. Ürün suyla ya da ppm'si yüksek olan konsantrasyonlarla temas ettiğinde yangın ya da patlama tehlikesi meydana gelebilir.

Baker: Alüminyum fosfit kullanımı federal olarak kısıtlanmış bir haşere ilacı olduğundan yalnızca ruhsatlı profesyoneller tarafından kullanılabilir. Çiftçiler gerekli ruhsata sahip oldukları takdirde bu ürünü kendi çiftliklerindeki tahıl ambarlarında kullanabilir ama başka yerlerde ticari olarak uygulayamaz.

Fümigasyona aşina olmayan değirmen ya da silo yöneticilerine ne söylemek istersiniz?

Bigler: En önemlisi fümigasyonun hem bilimsel, hem sanatsal bir yanının olduğunu bilmektir. Bilimsel açıdan iki sabit, gaz ve işleme alınacak mekanın metre küp cinsinden hacmidir. Bu iki faktör değişmez. Gaz göstereceği etkiyi gösterir.

Bir gram hidrojen fosfit, yaklaşık 28 metre küp başına 25 ppm hidrojen fosfite eşittir. Fümigasyonu yapılacak mekan bir sabittir ama mekandaki tahılı değil, mekanın kendisini işlemden geçireceğinizi unutmamalısınız.

Yani elinizde 8.000 metre küp hacme sahip bir ambar varsa ama ambarın yalnızca dörtte biri tahılla doluysa, yine de 8.000 metre küpün tamamını işlemden geçirmeniz gerekecektir. Alanın hacmi geometri formülleriyle belirlenir ve arzulanan fümigasyon süresi için gerekli dozaj bunun ardından, operatör kılavuzu kullanılarak saptanır. Diğer bütün faktörlerse fümigasyon sanatının kendisiyle ilişkilidir.

Ya fümigasyonun sanatsal yanı?

Bigler: Fümigasyonda birbiriyle ilişkili değişkenler mevcuttur ama söyleyeceğim ilk şey daha önceki fümigasyon işlemlerinin sonucuna bakılması gerektiğidir. Sonuçlar iyiyse ve çok sorun çıkmamışsa yaptığınız şeyi değiştirmeyin. Ama sonuçlar ihtiyaç duyduğunuz ya da beklediğiniz gibi değilse bahsedeceğimiz diğer faktörleri ele almaya başlayın.

Böyle bir durumda en iyisi öncelikle işin bilimsel yanına geri dönmek, mekan ve dozaj hesaplamalarını kontrol etmektir. Bunlarda herhangi bir hata yoksa değişkenlere bakılmalıdır. Fümigasyonda en sık göz ardı edilen kısım, yapının ne kadar iyi yalıtıldığıdır.

Mamullerde atmosferik koşullar önemlidir çünkü nem içeriği hidrojen fosfitin salınması açısından hayatidir. Örneğin, 21°C sıcaklıktaki ve nem oranı yüzde 11 ila 11,5 olan buğday, yaklaşık yüzde 60 oranında bağıl nem oluşturur ve bunda herhangi bir sorun yoktur. Ama nem seviyesi yüzde sekizin altına düşerse gazın salınması çok uzun sürer.

Yönergelerdeki dozaj oranları normal sıcaklıklar temel alınarak belirlenmiştir. Sıcaklık ve mamulün nem içeriği arttıkça gazın salınım hızı artar. Ama sıcaklık 4.4°C'nin altına düşerse gaz yavaş salınır ve ısınana kadar beklemek gerekir. Depoda sıcak bir nokta olmadığı sürece, tahıl sıcaklığı daha düşük olduğunda haşere etkinliğinin azaldığını, hatta durduğunu da unutmamak yerinde olur.

Bir başka önemli değişken de, gazın yapının içinde ne yapacağını bilmektir. Gazın mekanın tamamına ulaşmasını sağlamak gerekir. Bunun için tahıl sütununa bakmalısınız. Ambar doluysa ve arzulanan sonuçları elde edemiyorsanız ambarın içindeki hava hareketine bakmanız şarttır. Hidrojen fosfit hafif, aktif bir gazdır ve alçalma yerine yükselme eğilimindedir; bu yüzden fan varsa hava devridaimine bakın. Bir tahıl sütununda ya da yatay depolamada fanları bir iki saat çalıştırarak havayı hareketlendirebilir, ardından gazın mekanda dengelenmesi için fanları bir süre kapatabilirsiniz.

Çelik depoların ve gemilerin yalıtımı daha iyi olduğundan gazı betondan daha iyi tutarlar ve yeni tesisler genelde gazı eski olanlara nazaran daha iyi muhafaza eder. Kullandığınız konteyner ne olursa olsun, açıklıkları ve hava kanallarını bulup mühürlemek önemlidir.

Arzulanan sonuçları elde etmek için ne yapılabilir?

Bigler: Depolanan tahılda kesin sonuç almanız gerekir ve bunu belirleyen, dezenfektandaki aktif bileşen yoğunluğunun kullanım süresine olan oranıdır. Fümigasyondan söz edildiğinde yoğunluk için 'C', süre içinse 'T' harfleri kullanılır. Daha uzun sürede, daha az dezenfektanla alınan sonuç, daha kısa sürede, daha çok dezenfektanla alınan sonuçla aynıdır.

Önemli olan fümigasyonun yeterince uzun süre devam ettirilmesidir. Yoğunluğun yoğunluk çizgileri kullanılarak hesaplanması suretiyle tahıl sütununun üç ya da dört katmanından hava numuneleri alınarak CT'nin öldürücü olması sağlanabilir.

Baker: Yöneticiler yerleşik ya da sözleşmeli fümigasyon uzmanlarıyla iş birliği yapmalıdır. Fümigasyonun amacı haşere istilasını engellemek ya da gerekirse durdurmaktır. Ama fümigasyon entegre bir haşere kontrol sisteminin tek bir parçasıdır.

Tahıl kalitesinin korunmasında tesisin durumu, günlük operasyonlar, boş ambarların gördüğü muamele, yeni tahılın ne şekilde getirildiği gibi birçok faktör rol oynar. Fümigasyon uzmanının işi, yöneticilerin fümigasyonun ne yapıp ne yapamayacağını anlamasını sağlamaktır. Yöneticilerin işiyse bu uzmanların tavsiyelerine güvenmektir.

Başka tavsiyeniz var mı?

Bigler: Hiçbir tahıl depolama tesisi aynı değildir; bu yüzden, arzu ettiğiniz sonuçları alamıyorsanız sorularınızı yanıtlamaya ve önerilerde bulunmaya hazırız. Bizler fümigasyon alanında uzmanlık sahibiyiz ve size her tür fümigasyon işleminde yardımcı olabiliriz. Douglas Products, fümigasyon alanında bir lider olarak tesislerde güvenlik ekipmanının, yön işaretlerinin kullanımı ve ürünlerin çevre üzerindeki etkisi konusunda eğitim vermek suretiyle fümigasyon gazlarının güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlamayı taahhüt ediyor.

Bastak Profil

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN

Son Videolar

Yorum gönder

Elektonik posta adresiniz yayınlanmayacak. Doldurulması gereken alanlar (*) ile işaretlenmiştir.

Bültene üye ol

reklam

Uygulamayı yükle

QR Code

reklam