Vibrafloor. Aktif zemin kavramı, kırklı yılların ortalarında Jean-Claude Poncet tarafından, artık yığın yığınlarını yatay silolardan temizlemek için bir çözüm olarak icat edildi. Temel olarak, yığının ayağı, zayıf kısmı olarak kabul edilir. Tekniği, çökmesini provoke etmek için yığının ayağını titreşim ile dengesizleştirmekten oluşur. Başlangıçta tahıl siloları için geliştirilen aktif zemin VIBRAFLOOR, şimdi siloların, gemilerin ve demiryolu araçlarının içindeki çeşitli dökme endüstrilerde kullanılıyor.

Bir döşeme alanını örtmek için yan yana döşenmiş ve uçtan uca bağımsız modüllerden oluşan aktif bir taban.

Modüller fabrikada monte edilir ve kamyon veya konteynırlarla sahaya taşınır. Kurulum, zemindeki konumlandırma modüllerinden ve elektrik motorlarının bağlanmasından oluşur.

Ivanni Salinas

Ivanni Salinas