- Yaşam ve iyi performans için gerekli iz elementlerin sağlanması.
- Hayvan refahının ve hayvancılık performanslarının iyileştirilmesi.
- Antibiyotik ve sentetik katkı maddelerinin kullanımını azaltmak.

Bunlar, Çevre Birimi'nin çevreye saygı ve sürdürülebilir bir gelişme için sürekli kaygısı olan küresel ölçekte karşılaştığı zorluklardır.

Herve Balusson

Herve Balusson