Derneğimiz, 24 Kasım 2017 tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesinde Dicle Un Sanayicileri Derneği olarak kuruldu. 29 Aralık 2017 tarihinde Mardin' deki dernek merkezinde birinci olağan genel kurul toplantısını 56 üyemizin katılımıyla gerçekleştirmiştir. Dicle Un Sanayicileri Derneği çatısı altın da  Mardin, Diyarbakır ve Batman illerinden üye kayıtlarına ve faaliyetllerine  devam etmektedir.

Amaç

  • Mardin, Diyarbakır ve Batman illerinde un sanayi  sektöründe faaliyet gösteren un fabrikalarını, Dicle Un Sanayicileri Derneği  (DUNSAD)  çatısı altında toplamak ve Mardin, Diyarbakır ve Batman’daki  sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, un üretiminin ülke yararına uygun ve verimli bir şekilde  gelişmesine yardımcı olmak.

  • Kendi bölgesindeki un fabrikalarının yurt içindeki ve yurtdışındaki menfaatlerine katkıda bulunacak  çalışmalara öncü olmak.

  • Sektör temsilcilerine mesleki, teknik, ekonomik ve sosyal konular da  rehber olmak.

  • Mardin, Diyarbakır ve Batman illerinde un sanayi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar arasındaki  birlik ve dayanışmayı sağlamak.

  • Sektör mensupları arasındaki iletişimi, birlikteliği sağlayan ve bu amaçları gerçekleştirmek için üst kuruluş olarak kurulmuş  olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonuna (TUSAF) katılmak.

  •  Un Sanayi Sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilmesi,  bilgi ve birikimlerin paylaşılarak gelişen üretim teknolojilerinin kullanılarak verimliliğin artırılmasını sağlamak.

  • Üyelerimizin haklarını, özel ve tüzel kişilere karşı savunmak.

Derneğimiz, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’ nun üyesidir. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve toplantılara üyelerimizin aktif olarak katılımı sağlanmaktadır.

Sektördeki dayanışmayı arttırmak, gelişmeleri yakından takip etmek  için üyelerimizi bir araya getirerek bilgilendirmek en önemli görevimizdir. Buğday ve un ile ilgili elde edilen veriler haftalık  veya aylık düzenli olarak üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Derneğimiz, dünya un ihracatında önemli bir yere sahip olan sektörümüzün, dünya çapındaki kapasitesinin, teknik bilgi ve birikiminin bilincindedir. Stratejik ürün olan buğdayı ve   unu  en iyi şekilde değerlendirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.

Misyonumuz

Türkiye,  değirmencilik  sektöründe ve  un  ihracatında  dünya genelinde başarılara imza atan ayrıca  önemli bir yeri olan ülkedir. Ülkemizin bu başarısının  büyümesi ve sürdürülebilirliği önem arz etmektedir. Dicle Un Sanayicileri Derneği (DUNSAD) çatısı altında yer alan üyelerimizin  birlikte hareket ederek sektörün gelişmesine katkı sağlamak. Derneğimiz çatısı altında yer alan, un ihracatı yapan ve  yapmayan tüm üyelerimizin yaşadığı  sorunları çözmek. Dernek olarak  bu birlikteliği sağlayabilmek ve sektörümüzün sorunlarına çözüm geliştirmek misyonumuzdur.

 

Vizyonumuz

Dicle Un Sanayicileri Derneği  (DUNSAD) olarak, değirmencilik sektörün de faaliyet gösteren firmaların çıkarlarını bir bütün olarak değerlendirip sektörümüzdeki  teknolojik gelişmeleri  ilerletecek  bilgiyi ve birikimi paylaşarak   dünya pazarlarındaki yerini güçlendirecek aktivitelerde bulunmaktır.

 

Veysi Duyan

Veysi Duyan

Yönetim Kurulu Başkanı